MD bouwadvies, bouwkundig teken- en adviesbureau, is opgericht op 1 januari 1991.
Het bureau is ontstaan vanuit Den Heijer Architecten.

WERKZAAMHEDEN

  • bouwkundig tekenwerk vanaf schetsontwerp tot en met werktekeningen,
    verkooptekeningen, inrichtingen en splitsingstekeningen
  • tekenen van 3D-modellen, lijnperspectieven, kleurperspectieven
  • compleet begeleiden van de omgevingsvergunning incl. het inschakelen van eventuele derden
  • bouwbegeleiding/bouwmanagement vanaf verkaveling tot en met oplevering
  • maken van de aanbestedingsstukken inclusief bestekboek
  • het doen van opleveringen incl. proces-verbaal van oplevering

Voor het inschakelen van derden gedurende het bouwproces beschikken wij over contacten met diverse constructeurs, architectenbureaus, installatieadviseurs, kostendeskundigen etc.

MD-B-bouwadvies-werkzaamheden-conceptschets